Nieuws

19/10/14
De algemene informatieavond voor geïnteresseerden van de Gifted-afdeling VO die gepland staat op 30 oktober aanstaande, wordt voorlopig uitgesteld. Zodra een nieuwe datum bekend is, wordt dat op de website vermeld.
17/10/14

Het bestuur van het Aloysius College heeft te kennen gegeven dat het voornemens is het Aloysius College te sluiten per 1 augustus 2015. Zowel leerlingen, ouders als personeel zijn hierover geïnformeerd. In deze link treft u de brief die het bestuur aan de ouders verstuurd heeft.

Op donderdag 30 oktober komen de Haagse schoolbesturen en de wethouder bij elkaar om te praten over oplossingen.

Zodra er nieuwe informatie is, zal het bestuur van het Aloysius College de ouders en leerlingen informeren.

21/07/14

Van maandag 21 juli tot en met vrijdag 29 augustus is het vakantie voor alle leerlingen en medewerkers van het Aloysius College. De school is dan ook gesloten. Wij wensen alle leerlingen, ouders en medewerkers een hele fijne zomervakantie. Wij kijken uit naar het nieuwe schooljaar. Via deze link kunt u meer informatie vinden over de eerste schoolweek en de vakanties van schooljaar 2014-2015.

08/07/14
In de nacht van 3 op 4 juli is in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd scholen die vooruitlopen op het gebied van onderwijs voor hoogbegaafden de gelegenheid te bieden dit onderwijs verder te ontwikkelen. De motie spreekt met name over scholen die dit onderwijs aanbieden in een doorlopende leerlijn van PO naar WO, zoals het Aloysius College. 

De indieners, Straus (VVD) en Ypma (PvdA), merken op dat veel hoogbegaafden anders dreigen vast te lopen. Zij wijzen erop dat de werkwijze en effecten van het onderwijs, dat deze scholen aan hoogbegaafde leerlingen bieden, moeten worden onderzocht. Hun bevindingen en expertise moeten vervolgens beschikbaar gesteld worden aan andere scholen.

De motie is opgesteld n.a.v. het bezoek van de vijf leden (PvdA, VVD, CDA, SGP, PPV) van de Vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen uit de Tweede Kamer aan het Aloysius College.

Dit resultaat is mede te danken aan de ouders, de leerlingen en docenten die dit bezoek tot een succes hebben gemaakt. Door hun inbreng is de stap naar deze pilot, die wij als schoolleiding voor ogen hebben, tot stand gekomen.

Wat betekent dit voor onze school? De positie van het onderwijs dat het Aloysius College als Begaafdheidprofielschool biedt, wordt daardoor in de gemeente Den Haag en in de regio verstevigd. Het Aloysius College krijgt daarmee plaatselijk, regionaal en landelijk een adviesfunctie. De kans is aanwezig dat deze functie ook financieel enige ondersteuning kan krijgen. Het Aloysius College gaat verder in zijn profilering als Begaafdheidsprofielschool.  
11/06/14

Op vrijdag 6 juni vond bij Muziekcafé Musicon het Haagse Your Stage Festival plaats. Namens het Aloysius College was de schoolband Siete Camino (bandleden: Mustafa Abbas, Pearl Dumfries, Emile Hillen, Aasia Rambaran en Shafiek Ajoeb) aanwezig.  Zij gaven een indrukwekkend optreden voor de vele bezoekers. Daarnaast schitterde Joris Wiebes op het Singer-songwriter podium.

Het Your Stage Festival is een marktplaats waar Haagse jongeren, culturele instellingen en onderwijsinstellingen bij elkaar komen. Op de podia zijn er professionele artiesten en veel jonge talenten te zien en te horen uit heel Den Haag. Daarnaast zijn er tenten van waaruit diverse culturele instellingen en culturele beroepsopleidingen activiteiten organiseren.

Bekijk hier de foto's van de optredens van Siete Camino en Joris Wiebes.