Nieuws

21/07/14

Van maandag 21 juli tot en met vrijdag 29 augustus is het vakantie voor alle leerlingen en medewerkers van het Aloysius College. De school is dan ook gesloten. Wij wensen alle leerlingen, ouders en medewerkers een hele fijne zomervakantie. Wij kijken uit naar het nieuwe schooljaar. Via deze link kunt u meer informatie vinden over de eerste schoolweek en de vakanties van schooljaar 2014-2015.

08/07/14
In de nacht van 3 op 4 juli is in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd scholen die vooruitlopen op het gebied van onderwijs voor hoogbegaafden de gelegenheid te bieden dit onderwijs verder te ontwikkelen. De motie spreekt met name over scholen die dit onderwijs aanbieden in een doorlopende leerlijn van PO naar WO, zoals het Aloysius College. 

De indieners, Straus (VVD) en Ypma (PvdA), merken op dat veel hoogbegaafden anders dreigen vast te lopen. Zij wijzen erop dat de werkwijze en effecten van het onderwijs, dat deze scholen aan hoogbegaafde leerlingen bieden, moeten worden onderzocht. Hun bevindingen en expertise moeten vervolgens beschikbaar gesteld worden aan andere scholen.

De motie is opgesteld n.a.v. het bezoek van de vijf leden (PvdA, VVD, CDA, SGP, PPV) van de Vaste Commissie voor Onderwijs en Wetenschappen uit de Tweede Kamer aan het Aloysius College.

Dit resultaat is mede te danken aan de ouders, de leerlingen en docenten die dit bezoek tot een succes hebben gemaakt. Door hun inbreng is de stap naar deze pilot, die wij als schoolleiding voor ogen hebben, tot stand gekomen.

Wat betekent dit voor onze school? De positie van het onderwijs dat het Aloysius College als Begaafdheidprofielschool biedt, wordt daardoor in de gemeente Den Haag en in de regio verstevigd. Het Aloysius College krijgt daarmee plaatselijk, regionaal en landelijk een adviesfunctie. De kans is aanwezig dat deze functie ook financieel enige ondersteuning kan krijgen. Het Aloysius College gaat verder in zijn profilering als Begaafdheidsprofielschool.  
11/06/14

Op vrijdag 6 juni vond bij Muziekcafé Musicon het Haagse Your Stage Festival plaats. Namens het Aloysius College was de schoolband Siete Camino (bandleden: Mustafa Abbas, Pearl Dumfries, Emile Hillen, Aasia Rambaran en Shafiek Ajoeb) aanwezig.  Zij gaven een indrukwekkend optreden voor de vele bezoekers. Daarnaast schitterde Joris Wiebes op het Singer-songwriter podium.

Het Your Stage Festival is een marktplaats waar Haagse jongeren, culturele instellingen en onderwijsinstellingen bij elkaar komen. Op de podia zijn er professionele artiesten en veel jonge talenten te zien en te horen uit heel Den Haag. Daarnaast zijn er tenten van waaruit diverse culturele instellingen en culturele beroepsopleidingen activiteiten organiseren.

Bekijk hier de foto's van de optredens van Siete Camino en Joris Wiebes.

 

11/06/14
Afgelopen week vonden de sportdagen voor de Oranje Nassau school en de Paschalisschool plaats op het Aloysius College. Leerlingen uit 3GA en 4GA organiseerden, in het kader van hun maatschappelijke stage, samen met onze LO-docenten de sportdagen. Dankzij hun positieve bijdrage en het schitterende weer beleefden de leerlingen van de twee basisscholen een fantastische dag.

Bekijk hier de foto's van de sportdagen.
03/06/14
Op maandag 2 juni heeft het Aloysius College leden van de Tweede Kamer op werkbezoek ontvangen. Maar liefst vier Kamerleden (Loes Ypma van de PvdA, Michel Rog van het CDA, Harm Beertema van de PVV en Roelof Bisschop van de SGP) wilden alles weten over het GE-onderwijs op het AC. 

Na een korte ontvangst en introductie op de kamer van rector Henk Kempink begon het echte programma met een flitsende presentatie van 1GE2-leerlingen Jip Nahon en Marijn van Eck, die vertelden over hun project bij Leren Ondernemen. In aanwezigheid van hun docente Jantine van der Valk legden de heren o.a. uit, hoe ze eigenlijk geen "les krijgen", maar vooral alles zelf moeten uitzoeken - het wezen van ondernemen.   

Korte bezoeken bij de Class for the Gifted (bij het vak robotica) en bij 3GE (Chinees) gaven de Kamerleden nog meer indrukken over het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Dat leidde tot vele vragen aan leerlingen bij het volgende programmapunt: een gesprek met enkele GE-leerlingen uit alle jaarlagen. En ook het gesprek met enkele ouders moest vanwege de tijd worden afgebroken, want de Kamerleden hadden nog wel een uur willen doorvragen.

In het afsluitende gesprek bleek dat het bezoek de Kamerleden op diverse fronten aan het denken heeft gezet. We zullen de contacten met hen dan ook warm houden, opdat we in gesprek kunnen blijven over de manier waarop het onderwijs aan hoogbegaafden in Nederland het beste kan worden vormgegeven.