Nieuws

03/12/14

Het bestuur van het Aloysius College te Den Haag heeft unaniem besloten op basis van het door het Platform - het AC gaat door -  gepresenteerde plan af te zien van de sluiting van de school. De afgelopen maanden is door ouders, docenten, oud-leerlingen en andere betrokkenen bij de school hard gewerkt aan een positief plan om het Aloysius College nieuw elan te geven. Het plan biedt een goede aanzet en richting om tot een gezonde toekomst te komen.

De afgelopen periode bestond er onzekerheid over het voortbestaan van de school.

Het AC is een van de oudste zelfstandige scholen in de Haagse regio. Het is een brede op katholieke grondslag gebaseerde middelbare school met een aantal unieke onderwijspijlers, waaronder het zogenaamde 'Gifted Education'. Haar markante gebouwen en de eigen sportfaciliteiten in de vorm van velden aan de Oostduinlaan geven het AC een eigen gezicht.

De komende weken zullen gebrukt worden om het plan verder uit te werken met alle betrokkenen.

Namens het schoolbestuur,

Voorzitter - Hans Leijh
Penningmeester - Kasper van Eck
Secretaris - Valeria Lamers
E.J. Kimman
Trudy Spaans
Paul Dietz
Eppo van Nispen tot Sevenaer.

01/12/14

Op 21 november vond wederom de A-factor plaats. Deze muzikale talentenshow voor leerlingen uit klas 1 en 2 was een daverend succes. Benieuwd naar de foto's? Bekijk ze dan op de Facebook-pagina van AC-Muziek!

22/11/14

4 havo is op reis geweest naar het Schotse Edinburgh. Bekijk hier de foto's.

21/11/14

Op donderdag 20 november hebben honderden AC-ers gedemonstreerd voor het behoud van het Aloysius College. De leerlingen liepen in een optocht van de school naar het stadhuis.

Daar boden ze de wethouder van onderwijs, Ingrid van Engelshoven, een petitie aan waarin haar gevraagd wordt het AC te steunen. Ook kreeg ze 100 rozen, die de wens begeleiden dat ze het 100-jarig bestaan van de school over twee jaar mee komt vieren. Tot grote teleurstelling van de aanwezigen kon ze kon alleen toezeggen hoe dan ook voor goed onderwijs te zorgen.

Kijk hier voor meer foto's.

19/10/14
De algemene informatieavond voor geïnteresseerden van de Gifted-afdeling VO die gepland staat op 30 oktober aanstaande, wordt voorlopig uitgesteld. Zodra een nieuwe datum bekend is, wordt dat op de website vermeld.