Nieuws

19/04/14

Toon Vrijenhoek uit 3 mavo is tweede geworden bij het Stedelijk Debat 2014. Het Haags 5 Mei Comité organiseerde voor de 10e keer het Stedelijk Debat voor vmbo-scholieren. In de regio Haaglanden kregen ca. 600 leerlingen debatlessen. Er werd gedebatteerd over de thema’s vrede, vrijheid en democratie. Namens het Aloyisus College waren Ahlam el Barnoussi en Toon geselecteerd voor de finale (donderdag 17 april jl.). Zij debatteerden over de nut en noodzaak van het herdenken van oorlogsslachtoffers op 4 mei, over de mogelijkheid om bijstandsgerechtigden verplicht vrijwilligerswerk te laten doen en over de mogelijk mislukte multiculturele samenleving.

Bij de prijsuitreiking werd bekend gemaakt dat de tweede plek was voor een leerling met een overtuigingskracht, een leerling die het de winnaar (Silvio van den Berg) nog moeilijk maakte én een leerling die misschien wel de allereerste ‘aaibare politicus’ zou kunnen worden: Toon Vrijenhoek. Dankzij zijn tweede plek is Toon, samen met de twee winnaars van het Sint-Maartenscollege en burgemeester Van Aartsen, één van de kransleggers bij het Vredespaleis op 4 mei. Ook mag hij de opening van het bevrijdingsfestival op zich nemen.

 

 

11/04/14

Op 6 mei aanstaande zal er op het Aloysius College een informatieavond georganiseerd worden over de Class for the Gifted 2014-2015. De Class for the Gifted is ons basisschoolprogramma voor (hoog)begaafde leerlingen uit groep 7 en 8. Op deze avond zult u informatie krijgen over de opzet, inhoud en organisatie van dit programma, alsmede over het aanmeldtraject. Heeft u interesse of vragen? Dan bent u van harte welkom op 6 mei vanaf 19.15 u in de aula van het Aloysius College.

U kunt hier de bijgevoegde brief vinden met de uitnodiging voor de informatieavond. Om u aan te melden voor de informatieavond neemt u contact op met ons secretariaat (070-32444000) of stuur een e-mail naar cftg@aloysius.nl.

07/04/14

Afgelopen vrijdag vond de 75e editie plaats van de Interscholaire, een creatieve strijd tussen scholieren van het Aloysius College, Maerlant, Sorghvliet, Haganum en het Haags Montessori Lyceum. Na een spannende eindstrijd kroonden onze leerlingen zich tot winnaar op het gebied van dans, band, mode, fotografie, theater en video.

Een onafhankelijke jury bepaalde dat onze leerlingen op vele vlakken het grootste talent hadden. Wij zijn als school erg trots op de AC-leerlingen, die maandag in de personeelskamer van het Aloysius College werden gehuldigd. Het Aloysius College kijkt nu al uit naar Interscholaire 2015.

 

30/03/14

Op 18 maart jl. is bekend geworden dat het Aloysius College Begaafdheidsprofielschool wordt. Begaafdheidsprofielscholen zijn scholen die kwalitatief hoogwaardig onderwijs bieden voor (hoog)begaafde en talentvolle leerlingen, en zorgen voor een zeer goede begeleiding. Het Aloysius College is de 25ste  begaafdheidsprofielschool in Nederland.

Schoolbreed is de afgelopen jaren gewerkt aan talentontwikkeling. Elke leerling werkt op zijn eigen niveau. Elke leerling die kan en wil, kan vakken op een hoger niveau doen of extra vakken volgen. Een mavoleerling kan een vak op havo-niveau afsluiten en een havoleerling kan een vak op vwo-niveau volgen.

Op het gymnasium en atheneum worden leerlingen maximaal uitgedaagd. Leerlingen worden gestimuleerd extra vakken te volgen. Op de afdeling gifted education en voor The Class for the Gifted The Hague wordt onderwijs ontwikkeld speciaal voor hoogbegaafde leerlingen.

Meer informatie is te vinden op de website www.begaafdheidsprofielscholen.nl.

28/03/14

Woensdag 26 maart werden in het Huis van Europa de prijzen uitgereikt van de opstelwedstrijd over het nut van het beheersen van vreemde talen. Het AC is er trots op dat van de dertig prijzen er twee voor AC-leerlingen waren. Ho Yee Cheung (6 vwo) en Lise Mitsinga (5 vwo) vielen in de prijzen. Landelijk deden 600 leerlingen mee, waaronder maar liefst 17 AC’ers. Zij schreven op 12 maart, onder toezicht van de Alliance Française, waarom het belangrijk is vreemde talen te leren. Het ging er daarbij niet om perfect Frans te beheersen, maar wel om je mening met goede argumenten naar voren te brengen. En dat is Ho Yee en Lise dus prima gelukt.  

De slotconclusie van het opstel van Ho Yee: ‘Le multilinguisme est surtout nécessaire pour la communication.L’Europe veut être une unité stable et c’est pourquoi maîtriser plusieurs langues est nécessaire. On a besoin d’une jeunesse européenne qui est internationale. C’est pour cela que je trouve qu’apprendre plusieurs langues est un bon investissement pour l’avenir.’